Den jazyků

28.11.2013 14:49
        25. září se u nás na škole uskutečnil projektový den pojmenovaný Den jazyků. V každé třídě 
se domluvilo několik dětí a utvořily skupinky. Naším úkolem bylo vytvořit program pro děti a učitele 
ze slovenských Košťan. Jako první jsme si ve skupinkách rozdělili práci. Z každé skupinky se vybral 
jeden člověk a ten plnil svůj geometrický úkol s panem učitelem Mudrou. Museli jsme narýsovat 
čtvercovou síť a do ní zakreslit Českou a Slovenskou republiku a naplánovat cestu našim slovenským 
přátelům. Zbytek skupiny musel vytvořit plán výletů a různých návštěv některých našich oblíbených 
památek. Každá skupina vypracovala na počítačích prezentaci, kterou předvedla před všemi žáky 
druhého stupně. Všechny práce byly vystaveny na nástěnce ve druhém patře naší školní budovy.
 
Vypracovala: Ráchel Macháčková (8. tř.)
Zpět