Velikonoce

10.04.2014 14:33
VELIKONOCE
 
 Velikonoce se vždy slaví po prvním jarním úplňku, připadá na měsíc březen či duben ale letos to bude 21. dubna. Velikonoční pondělí je dnem, který následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně. 
Církevní oslava velikonoc má zcela jiný rámec, jímž je Kristovo vítězství nad smrtí (tj. vzkříšení) – základní bod celého křesťanství. Velikonoční pondělí je v pořadí
druhým dnem velikonočního oktávu (osmidenní), kdy křesťané prožívají velikonoční
radost ze svého vykoupení. 
Z hlediska je pondělí rovnocenné následujícím dnům oktávu, ale historicky došlo k 
tomu, že pouze pondělí zůstalo dnem pracovního klidu.
V minulosti krom toho bývalo zvykem, že po významných svátcích následoval jakýsi 
volný den (odtud např. Pondělí svatodušní či Svátek sv. Štěpána). Tyto volné dny po 
svátcích doprovázely různé lidové zvyky, které byly součástí běžného života.
Zpět