Historie Města Košťan

... do průmyslové revoluce

První  písemná zmínka o vsi Košťany je v Duchcovské městské knize a pochází z roku 1394. Původní slovanská ves s charakteristickou podkovovitou návsí patřila k rýzmburskému (oseckému) panství Hrabišiců. Od roku 1398 až do roku 1495 měla několik majitelů. Roku 1495 se majiteli vsi stali bílinští Lobkowiczové, kteří zde postavili půvabný lovecký zámeček a po určitý čas zde měli i sídlo správy svých lesů.

Rozvoj průmyslu v Košťanech.

V sedmnáctém století patřily Košťany k největším obcím bílinského panství, podle odhadů měly 110 obyvatel. Z vnitrozemí sem přicházeli především čeští skláři, horníci, drobní řemeslníci a obchodníci.
Košťany se brzy staly přirozeným centrem českých sklářů byl zde založen první Odborný spolek sklářů, brusičů a malířů skla s působností pro okresy Duchcov a Teplice, od roku 1906 do roku 1914 se zde vydával časopis Český sklář. Sklárna Eliška, společnosti Palme – König, zde vyráběla secesní užitkové sklo na vysoké úrovni
.

Histrorie Zš Košťany

Budova Základní školy se stavěla v letech 1924-1925.
V době vzniku sloužila dětem jako Obecná škola, Měšťanská škola a Odborné pokračovací učiliště pro skláře.
Od roku 1945 se začala nazývat a používat jak Základní škola.
V letech 1945 - 1953 se nazývala: 
                    Základní škola Zdeňka Nejedlého.
 
 
(rozpracované)